Первинний прийом батьків або законних представників дитини в Кременчуцькому інклюзивно-ресурсному центрі № 1проводить директор центру, або уповноважені ним працівники, які визначають час та дату проведення комплексної оцінки та встановлюють  наявність таких документів:

- документів, що посвідчують особу батьків (одного з батьків) або законних представників;

- свідоцтва про народження дитини;

- індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (у разі інвалідності);

- форми первинної облікової документації №112/0 "Історія розвитку дитини" затвердженої МОЗ, у разі потреби - довідки від психіатра;

- заяви щодо проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини;

- згоди батьків (одного з батьків) або законних представників на обробку персональних даних їх неповнолітньої дитини.

У разі коли дитина з особливими освітніми потребами здобуває дошкільну або загальну середню освіту, до заяви можуть додаватися:

- психолого-педагогічна характеристика дитини із зазначенням динаміки та якості засвоєння знань під час навчання, підготовлена відповідним педагогічним працівником та затверджена керівником відповідного закладу освіти;

- зошити з рідної мови, математики, результати навчальних досягнень (для дітей, які здобувають загальну середню освіту), малюнки;

- документи щодо додаткових обстежень дитини.

У разі коли дитині з особливими освітніми потребами вже надавались психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги, до центру подаються:

- попередні рекомендації щодо проведення комплексної оцінки;

- висновок відповідних фахівців щодо результатів надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг із зазначенням динаміки розвитку дитини згідно з індивідуальною програмою розвитку

Участь батьків (одного з батьків) або законних представників дитини у проведенні комплексної оцінки є обов'язковою.